20% تخفیف ویژه

متوسطه اول ( تمامی دروس )

آموزش نهم

450,000 تومان

آموزش هشتم

150,000 تومان

آموزش هفتم

250,000 تومان