پکیج کامل آموزش سوم ابتدایی

پکیج کامل آموزش سوم ابتدایی شامل دروس ریاضی، فارسی، مطالعات، نگارش و علوم است و با هدف ارتقاء دانش و مهارت‌های دانش‌آموزان در این حوزه‌ها طراحی شده است. با استفاده از این پکیج، دانش‌آموزان قادر خواهند بود تا مفاهیم پایه را درک کنند و مهارت‌های لازم برای پیشرفت در سال‌های بعدی را به دست آورند.

30% تخفیف

قیمت اصلی 1,525,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,067,500 تومان است.

پکیج کامل آموزش سوم ابتدایی

پکیج کامل آموزش سوم ابتدایی

دروس ریاضی:
1. اعداد و عملیات حسابی: در این درس، دانش‌آموزان با مفهوم اعداد، جمع، تفریق، ضرب و تقسیم آشنا می‌شوند.
2. هندسه: این درس به دانش‌آموزان نحوه شناسایی و رسم اشکال هندسی از قبیل مثلث، مربع و مستطیل را آموزش می‌دهد.
3. اعداد بزرگ و کوچک: در این درس، دانش‌آموزان با مفهوم اعداد بزرگ و کوچک آشنا می‌شوند و نحوه مقایسه آن‌ها را فرا می‌گیرند.

دروس فارسی:
1. خواندن و نوشتن: در این درس، دانش‌آموزان با حروف الفبا و نحوه تشکیل کلمات و جملات آشنا می‌شوند.
2. املا: این درس به دانش‌آموزان نحوه صحیح نوشتن و املای کلمات را آموزش می‌دهد.
3. نثر و شعر: در این درس، دانش‌آموزان با مفاهیم نثر و شعر آشنا می‌شوند و قدرت خلاقیت‌شان در نوشتن متون را تقویت می‌کنند.

دروس مطالعات:
1. تاریخ: در این درس، دانش‌آموزان با رویدادها و شخصیت‌های مهم تاریخی کشورمان آشنا می‌شوند.
2. جغرافیا: این درس به دانش‌آموزان نحوه شناسایی قاره‌ها، کشورها و عناصر جغرافیایی دیگر را آموزش می‌دهد.
3. فرهنگ و هنر: در این درس، دانش‌آموزان با فرهنگ و هنر کشورمان و جهان آشنا می‌شوند و برخی از صنایع دستی را تجربه می‌کنند.

دروس نگارش:

در این درس، دانش‌آموزان با قوانین نوشتن نامه و اصول ارتباط نویسنده با گیرنده را فرا می‌گیرند.
1. داستان نویسی: در این درس، دانش‌آموزان با نحوه ساخت داستان و توسعه دادن شخصیت‌ها آشنا می‌شوند.
2. شرح حال: این درس به دانش‌آموزان نحوه توصیف اشیاء، افراد و موقعیت‌ها را آموزش می‌دهد.

دروس علوم:
1. جسم و جهان: در این درس، دانش‌آموزان با ساختار بدن انسان، حیات حیوانات و قوانین برهمکنش آن‌ها آشنا می‌شوند.
2. گیاهان و جانوران: این درس به دانش‌آموزان نحوه رشد و تکامل گیاهان و جانوران را آموزش می‌دهد.
3. جوامع و فرهنگ‌ها: در این درس، دانش‌آموزان با مفاهیم جوامع و فرهنگ‌های مختلف در جهان آشنا می‌شوند.

پکیج کامل آموزش سوم ابتدایی شامل دروس ریاضی، فارسی، مطالعات، نگارش و علوم است و با هدف ارتقاء دانش و مهارت‌های دانش‌آموزان در این حوزه‌ها طراحی شده است. با استفاده از این پکیج، دانش‌آموزان قادر خواهند بود تا مفاهیم پایه را درک کنند و مهارت‌های لازم برای پیشرفت در سال‌های بعدی را به دست آورند.