پخش ویدیو

آموزش زیست دهم

زیست دهم کتاب زیست شناسی دوره متسطه اول برای رشته ی تجربی ارائه شده است به دوره دوم متوسطه رسیده است. اهداف این پکیج آموزشی ، آموزش جامع کلیه فصل ها مطابق با کتاب درسی و آشنایی دانش آموزان با تست ها و سوالهای پرتکرار و مهم میباشد با استفاده از این مجموعه میتوانید پایه تحصیلی خود را تقویت کنید و با کسب نمرات بالا معدل خوبی بگیرید و یک پوئن مثبت برای شرکت در کنکور داشته باشید. در مجموعه آموزشی ارائه شده سعی بر این بوده که تمامی مطالب شفاف و درست برای شما آموزش داده شود و در این زمینه همه تلاش خود را کرده ایم. این مجموعه برای دانش آموزان پایه دهم تحصیلی رشته ی تجربی تهیه و تدوین شده است که آموزش ها به ترتیب و براساس سرفصل های کتاب درسی میباشد.
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
آموزش زیست دهم

حق کپی ویدئو مجاز نمی باشد

شما اینجا هستید:

آموزش زیست دهم

سطح جلسه:

مبتدی تا پیشرفته

مدت ویدیو:

بیش از28ساعت

مدرس:

محسن آرمانی

مبتدی تا پیشرفته
بیش از28ساعت
30فایل
12جلسه

توضیحات دوره

زیست دهم کتاب زیست شناسی دوره متسطه اول برای رشته ی تجربی ارائه شده است به دوره دوم متوسطه رسیده است. اهداف این پکیج آموزشی ، آموزش جامع کلیه فصل ها مطابق با کتاب درسی و آشنایی دانش آموزان با تست ها و سوالهای پرتکرار و مهم میباشد با استفاده از این مجموعه میتوانید پایه تحصیلی خود را تقویت کنید و با کسب نمرات بالا معدل خوبی بگیرید و یک پوئن مثبت برای شرکت در کنکور داشته باشید.

در مجموعه آموزشی ارائه شده سعی بر این بوده که تمامی مطالب شفاف و درست برای شما آموزش داده شود و در این زمینه همه تلاش خود را کرده ایم.

این مجموعه برای دانش آموزان پایه دهم تحصیلی رشته ی تجربی تهیه و تدوین شده است که آموزش ها به ترتیب و براساس سرفصل های کتاب درسی میباشد.

مزایای پکیج آموزشی زیست دهم :

 • آموزش جامع و کامل تمامی سرفصل های کتاب
 • درک مفاهیم آموزشی
 • تقویت پایه و مهارت در این درس
 • به صرفه بودن از لحاظ افتصادی
 • عدم محدودیت زمانی در تماشای فیلم های آموزشی
 • تدریس توسط استاد خبره و ماهر

سرفصل های آموزشی زیست دهم :

 • فصل اول: زیست‌شناسی، دیروز، امروز و فردا
 • فصل 2:  گوارش و جذب مواد 
  گفتار 1 ساختاروعملکردلولۀگوارش
  گفتار 2 .جذب موادوتنظیم فعالیت دستگاه گوارش
  گفتار 3 .تنوع گوارش در جانداران
 • فصل 3ـ تبادالت گازی 
  گفتار 1 .سازوکاردستگاه تنفس در انسان
  گفتار 2 .تهویۀ ششی
 • گفتار3.تنوع تبادلات گازی
 • فصل 4ـ گردش مواد در بدن 
  گفتار 1 .قلب
  گفتار 2 .رگها
  گفتار 3 .خون
  گفتار 4 .تنوع گردش مواددر جانداران
 • فصل 5  ـ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد 
  گفتار 1 .هم ایسـتایی وکلیه ها
  گفتـار 2 .تشـکیل ادرار و تخلیـۀ آن
  گفتار 3.تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
 • فصل 6  ـ از یاخته تا گیاه
  گفتـار 1.ویژگیهـای یاختـۀگیاهـی
  گفتار 2 .سامانۀبافتی
  گفتار 3 .ساختارگیاهان
 • فصـل 7ـ جـذب و انتقـال مـواد در گیاهـان
  گفتـار 1.تغذیـۀگیاهـی
  گفتار 2 .جانداران مؤثردر تغذیۀگیاهی
  گفتـار 3 .انتقـال مـواددرگیاهـان

بهترین فیلم آموزشی زیست دهم :

دانلود کتاب iq زیست دهم
دانلود pdf iq زیست دهم
کتاب زیست iq دهم گاج
خرید کتاب iq زیست دهم
iq زیست دهم
کتاب iq زیست دهم
sanatisharif زیست دهم
طرح درس روزانه زیست دهم word
زیست دهم 99-00
زیست دهم 1401
زیست دهم 1399
زیست دهم 1398
زیست دهم 1397
الا
زیست دهم 18 شهریور
زیست 1 دهم
فصل 1 زیست دهم
درس 1 زیست دهم
گفتار 1 زیست دهم
فصل 1 زیست دهم الا
تست فصل 1 زیست دهم
جزوه فصل 1 زیست دهم
سوالات گفتار 1 زیست دهم
زیست دهم 25 شهریور
زیست دهم 22 شهریور
زیست دهم 24 مهر
زیست دهم 22 شهریور شبکه آموزش
زیست دهم فصل 2
زیست دهم فصل 2 گفتار 1
زیست دهم فصل 2 الا
زیست دهم فصل 2 گفتار 4
فصل 2 زیست دهم
فصل 2 زیست دهم الا
درس 2 زیست دهم
تست فصل 2 زیست دهم
جزوه فصل 2 زیست دهم
تدریس فصل 2 زیست دهم
سوالات فصل 2 زیست دهم
فعالیت صفحه 2 زیست دهم
زیست دهم 3 مهر
زیست دهم فصل 3
زیست دهم گفتار 3 فصل اول
زیست دهم گفتار 3
زیست دهم فصل 7 گفتار 3
تست زیست دهم فصل 3
جزوه زیست دهم فصل 3
تدریس زیست دهم فصل 3
فصل 3 زیست دهم
گفتار 3 زیست دهم
تست فصل 3 زیست دهم
فعالیت صفحه 3 زیست دهم
جزوه فصل 3 زیست دهم
سوالات فصل 3 زیست دهم
تدریس فصل 3 زیست دهم
آزمون فصل 3 زیست دهم
زیست دهم 400
زیست دهم فصل 4
زیست دهم فصل 4 الا
زیست دهم فصل 4 گفتار 2
زیست دهم فصل 4 موقاری
زیست دهم فصل 4 گفتار 3 الا
جزوه زیست دهم فصل 4
تست زیست دهم فصل 4
فصل 4 زیست دهم
فصل 4 زیست دهم الا
فصل 4 زیست دهم موقاری
فصل 4 زیست دهم سایت الا
جزوه فصل 4 زیست دهم
تست فصل 4 زیست دهم
سوالات فصل 4 زیست دهم
خلاصه فصل 4 زیست دهم
زیست دهم فصل 5 گفتار 2
زیست دهم فصل 5
زیست دهم فصل 5 الا
زیست دهم فصل 5 الا موقاری
زیست دهم تجربی فصل 5
زیست دهم تست فصل 5
جزوه زیست دهم فصل 5
پاورپوینت زیست دهم فصل 5
فصل 5 زیست دهم
فصل 5 زیست دهم الا
فصل 5 زیست دهم تجربی
فصل 5 زیست دهم گفتار 2
درس 5 زیست دهم
تست فصل 5 زیست دهم
سوالات فصل 5 زیست دهم
جزوه فصل 5 زیست دهم
زیست دهم 6 مهر
زیست دهم فصل 6
زیست دهم فصل 6 گفتار 1
زیست دهم فصل 6 الا
زیست دهم فصل 6 گفتار 2
زیست دهم فصل 6 گفتار 3
جزوه زیست دهم فصل 6
تست زیست دهم فصل 6
فصل 6 زیست دهم
فصل 6 زیست دهم الا
فصل 6 زیست دهم گفتار 1
فصل 6 زیست دهم گفتار 2
جزوه فصل 6 زیست دهم
تست فصل 6 زیست دهم
تدریس فصل 6 زیست دهم
خلاصه فصل 6 زیست دهم
زیست دهم فصل 7

آموزش اول ابتدایی

آموزش اول ابتدایی

تمامی دروس اول ابتدایی

آموزش دوم ابتدایی

آموزش دوم ابتدایی

تمامی دروس دوم ابتدایی

آموزش سوم ابتدایی

آموزش سوم ابتدایی

تمامی دروس سوم ابتدایی

آموزش چهارم ابتدایی

آموزش چهارم ابتدایی

تمامی دروس چهارم ابتدایی

آموزش پنجم ابتدایی

آموزش پنجم ابتدایی

تمامی دروس پنجم ابتدایی

آموزش ششم ابتدایی

تمامی دروس ششم ابتدایی

آموزش پایه هفتم

آموزش پایه هفتم

تمامی دروس پایه هفتم

آموزش پایه هشتم

آموزش پایه هشتم

تمامی دروس پایه هشتم

آموزش پایه نهم

آموزش پایه نهم

تمامی دروس پایه نهم

آموزش پایه دهم

آموزش پایه دهم

تمامی دروس پایه دهم

آموزش پایه یازدهم

آموزش پایه یازدهم

تمامی دروس پایه یازدهم

آموزش پایه دوازدهم

آموزش پایه دوازدهم

تمامی دروس پایه دوازدهم

نظرات دانشجویان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش زیست دهم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *